Monday, November 21, 2016

La Salchichera Española suspèn pagaments i entra en concurs de creditors

Ateknea suspèn pagaments i entra en concurs de creditor
http://cronicaglobal.elespanol.com/business/el-centro-tecnologico-ateknea-solutions-suspende-pagos_62161_102.html

Com deia aquell, "se veía de venir". I per què? Bàsicament, perquè els que els han de pagar o no paguen, o ho fan més tard, o les quantitats que paguen no són suficients. I per què passa això?

La raó principal és que no són ni competitius ni competents: el servei que ofereixen és massa car i la qualitat massa dolenta. No tant per falta de coneixements o capacitats dels seus tècnics que, en general, no són dolents, sinó per la poca professionalitat i capacitat de la directiva, quatre aficionats i llepes, i per la política de terra-cremada envers els clients i de descapitalització de l'empresa.

Abans això era xauxa i podies ingressar quantitats importants amb un mínim esforç real (cost 120% del pressupostat, 40% de despesa real, 60% de benefici, aprox). Ara, però, per molt que s'explotin els enginyers fent-los treballar en mil coses, estalviïn costos fent molt menys del promès, o es manipulin els time-sheets, doncs, no surten els comptes.

Els clients són més a prop i volen resultats, i si no s'entreguen en el temps i qualitat esperats, doncs, no paguen. A més, els pressupostos i marges són molt més petits, les restriccions per evitar tinglados i trapicheos més grans, molta més competència en obtenir fons europeus, i la Comissió, potser, finalment se n'ha cansat i els ha col·locat a la llista negra.

En resum, el consell si sou una SME o heu vist una oferta de feina per aquesta empresa: fugiu-ne com de la peste! Encara n'esteu a temps.
Ateknea suspende pagos y entra en concurso de creditores
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ateknea suspends payments and enters bankruptcy.
http://cronicaglobal.elespanol.com/business/el-centro-tecnologico-ateknea-solutions-suspende-pagos_62161_102.html

As one guy once said, "we could have foreseen this" And why? Basically, either because those that pay, do not pay, or do it later or the amount is not enough. And why is this happening?

The main reason is that the company is neither competent nor competitive: the service offered is too expensive and the quality too bad. Not for a lack of knowledge and ability of her technicians, which, in general, are not bad, but because of the lack of professionalism and skills of the managing board, four amateurs and ass-lickers, the policy of scorched earth towards their customers, and undercapitalization of the company.

Time ago that was life! and the company sed to get important amounts of money with a minimal real effort (120% of the allocated cost, 40% of actual expenditure, 60% of profit, approx). Currently, however, no matter how much you exploit your engineers and make them work in a thousand things, or save costs doing far esser than promised, or you manipulate the time-sheets, the numbers keep being red.

Customers are closer than before and they want results, and if results are not delivered on time and with the quality expected, they do not pay. In addition, budgets and margins are much smaller, restrictions to prevent schemes larger, much more competition in obtaining European funding, and the Commission, perhaps, is finally tired and has blacklisted the company.

In short, a piece of advice if you are an SME or you have read a job offer for this company: stay await like from the plague! You are still on time.
Ateknea suspends payments and enters bankruptcy.

Monday, July 7, 2014

Manifest de Resistència

"Escàndol rera escàndol. Mentida rera mentida. Engany rera engany. Els bancs -- la llista és massa llarga com per escriure-la tota--, després de saquejar literalment les economies “passades, presents i futures” (heu llegit el text de les vostres hipoteques?) dels incauts que es van creure rics i es van endeutar fins a les celles, destruir mitjançant una política de terra cremada les estructures productives del país, ara estan saquejant l'economia de la cosa pública. S'han de dir les coses pel seu nom, no ho han fet sols: mercès a la complicitat connivència de l'autoanomenada “classe” política, tant d'un color com de l'altre.

Fins quan volen fer durar la comèdia? S'ha de formar un moviment de resistència activa i no necessàriament pacífica, respondre amb la mateixa violència amb la que ells ens estan atacant, contra el saqueig d'aquesta l'oligarquia banco/política/estulta. Resistència del ciutadà honrat que treballa, que estudia, que viu i existeix, i que no vol deixar-se encadenar per la barra d'aquesta colla de lladres. Durant la bombolla, el treball honrat es va degradar fins a fer-lo semblar una pèrdua de temps davant dels que vivien de l'especulació. I ara, o no n'hi ha, o bé s'ataca per plomar fins l'últim euro per pagar el forat dels bancs.

Volem un Nürnberg pels malversadors, defraudadors, pels petits i pels grans, pel director del Banc d'Espanya no mirava i per l'alcalde que s'ha gastat els cabals del seu municipi en una obra a la seva vanaglòria. Ja n'estem farts de mentides i de pagar les vostres obres. Quan les veieu pel carrer, escopiu-los a la cara, llenceu-los-hi pedres, rapeu-los-hi els caps com a traïdors que són i ompli-los de plomes per a que tots els podem reconèixer.


Estafadors, xarlatans, incompetents, lladres i mentiders. No us hi volem aquí!
Foteu el camp!"

Escrit fa un parell d'anys.

Monday, August 12, 2013

The Huns in Summer Holidays

For those of you who can read Spanish, have a look
http://www.traigamelacuenta.com/2012/06/barcelona-ciudad-prostituida-por-el.html

Anyway, this summer Barcelona has become an even more disgusting place if possible! 
Not enough with scum from all over Europe and the 3rd world, we have been invaded by the huns.
Direct from Russia, a new wave of nouveaux riches dressed up as stupid tourists. 
The girls look like high standing gaudy whores while the guys, decaying stars in a 70's porno film. Who the hell dresses you all? The guy who invented formica and linoleum? 
Stay home and don't bother coming. We don't like you.

Tuesday, March 5, 2013

"We don't cook paella to tourists but fodder"

Interesting opinions in this interview.

- ¿Y un plato que crean que es una referencia en nuestra cocina?
D: Para los extranjeros la paella, aunque cuando vienen aquí lo que comen no es paella…
J: Es un engrudo que acompañan con sangría. Es evidente que necesitamos del turismo, pero hay que educar el gusto del turista y no tomarle el pelo. Hace 40 años que les damos una especie de pienso hecho para turistas… Deberíamos esforzarnos más porque ellos saben apreciarlo.

- And a dish you think is a reference in our cuisine?
D: For foreigners, paella, however what they eat when they come here is not paella...
J: It is a paste accompanied with sangría. It is evident we need tourists, but it is necessary to educate the taste of tourists and not to pull their leg. For 40 years we have been giving them a sort of fodder for tourists...We should work harder since they would appreciate it.

Monday, March 4, 2013

WMC or How to Connect the Mobile with a Local Plug

Well, it is a fact. WMC increased the interest for this blog. However, most of readings were about how to get sex in Barcelona. What a bunch of puteros, hahahaha!!

Monday, February 25, 2013

Mobile World Congress 2013


Welcome to Barcelona. Watch your wallets. We have cheated you all once more!

Monday, December 10, 2012

Sex in Barcelona for 20 euros

This summary is not available. Please click here to view the post.